free hit counter
Chemtrails | Vad ska man tro?

CHEMTRAILS

Teorin om chemtrails går ut på att det du ser på himlen som spår av flygplan inte är vanliga kondensstrimmor utan en medveten besprutning av jorden i masskala

Stacks Image 962
När du andas ut luft en kall dag ser du lite kondens bildas av din utandningsluft. Men kondensen försvinner snabbt. Kondensen från ett jetplan kan vara flera minuter, ibland flera timmar. Skillnaden beror på att kondensen fryser. Kondensen fryser men kommer så småningom att förångas. Om luftfuktigheten är låg så kommer förångningen att ske snabbt medan den vid högre luftfuktighet omedelbart förvandlas från ånga till is. Kondensspåret sprids ut och sjunker i höjd beroende på vindens hastighet.

Ett argument som konspirationsteoretiker ofta använder är att chemtrails skiljer sig från vanlig kondens (contrails) genom att de blir kvar i luften längre. Detta är ett missförstånd. Man säger också att spåren blivit så många fler att det måste bero på något annat än kondens. Men ökningen beror på att flygtrafiken ökat enormt mycket. Från 1975 till 2011 har antalet passagerare femfaldigats. Dessutom har planens rutter ändrats.
Om man vill förgifta sin befolkning av olika orsaker så måste tilltaget att spraya från 30000 fot vara ett av de sämsta möjliga. Växtbekämpning sprayas från 30 fot till 150 fots höjd. På högre höjder sprids gaserna ut och skingras med vinden utan kontroll och med stor utspädning.

Men varför skulle man bespruta jorden?

Förklaringarna till varför någon skulle vilja bespruta jorden varierar. Alla går inte ihop.

1. Man vill förgifta jordens befolkning för att kontrollera dem. Sen ska en ny världsordning gälla

2. Man vill ta livet av en stor del av jordens befolkning. Sen ska en ny världsordning gälla

3. Man vill kontrollera vädret för att skydda oss från klimatpåverkan (som de flesta konspirationister samtidigt förnekar)

4. Man vill styra vädret för militära ändamål

Är teorin rimlig?

visselpipa


För att sprayandet av kemikalier ska kunna ske över hela jorden krävs en enorm samordning och tilldelning av resurser och en organisation som får allt vi hittills känt till i historien att blekna.För att dölja detta skulle hundratusentals, kanske miljontals, piloter, ingenjörer, kemister, dataanalytiker och markpersonal behöva vara delaktiga i hemligheten. Hur sannolikt är det att ingen någonsin skulle ha läckt ut vad som pågår? Hur sannolikt är det att alla dessa människor tycker att det är en bra idé att förgifta jorden och att alla medverkar till det? Skulle ingen blåsa i visselpipan?
Är det möjligt?

Boeings

Världens största flygflotta skulle behöva byggas för att genomföra uppgiften. Ett vanligt besprutningsplan använder cirka 2 dl medel utspätt i 30 liter vatten. För att täcka bara USA skulle piloterna, för bara en veckas sprutande, behöva 454 610 000 liter. Det är ungefär lika stor mängd som all olja som transporteras runt jorden årligen. En Boeing 747 kan lyfta ungefär 113000 kg. För att klara detta bara i USA skulle den myndighet som styr detta behöva 4 miljoner 747-plan som utför 18 gånger fler flygningar än vad som idag görs idag i USA. Så många plan finns inte.

VILL DU VETA MER? Denna hemsida är en trailer för en bok somheter ”Vad skall man tro?” . Där kan du läsa mer om konspirationsteorier och pseudovetenskap. Boken kan beställas nu på denna sida: BOKHANDEL eller i alla nätbokhandlare.