free hit counter
Illuminati | Vad ska man tro?

Illuminati


Illuminati sägs vara en grupp eller en sekt av utvalda människor, främst män, som styr världen i riktning mot en ny världsordning där diktatur, åsiktsförtryck och, enligt vissa, också satanism skall råda

Stacks Image 403
Första gången Illuminati nämns är i Spanien 1575 som namn på alkemister. Det hemliga sällskapet Illuminati bildades av Adam Weishaupt, en professor i religion. Han kallade den Illuminati Orden. Sällskapet växte sakta och hade 1780 sextio medlemmar i 5 städer.

Figur 9. Johann Adam Weishaupt

1787 förbjöds Illuminati och rörelsen dog ut. Men det finns de som hävdar att den aldrig upphörde. Tanken på att Illuminati fanns kvar låg och pyrde hos konspiratoriskt inriktade personer. Den tog viss fart i början på 1800-talet i USA. De första som tog upp detta var extremhögern och fascister. Konspirationsrörelsen har alltid lutat åt extremhögern och Illuminatikonspirationernas tal om 13 blodslinjer och att skylla på judarna (ibland kallad Zionisterna) passar högern och särskilt antisemiter.

Illuminatis världsbild

Illuminati sägs ofta bestå av 13 blodslinjer där familjen Rotschild nämns särskilt, men även Kennedy, Rockefeller och Onassis nämns ofta. Denna grupp sägs göra vad som helst för att behålla och utveckla sin makt och arbetar inom

”universitet, skattefria stiftelser, massmedias kommunikationssystem, regeringsorgan såsom utrikesdepartementet och en rad privata organisationer ” (Robison)

Illuminati 2


Vad sägs att Illuminati vill uppnå?

Vad vill man då uppnå med en ny världsordning? Om man frågar olika konspirationsteoretiker får man olika svar. Här är en del saker som hävdats ingå i planen

Ledande oligarker som utsett sig själva
kommer att utse hantlangare ur befolkningen
och skapa ett feodalt styre som under
medeltiden. Dessa ledare kommer alltså inte
att utses i fria, allmänna val

Tillsammans med krig och medvetet
arrangerad hungersnöd skall befolkningen
minskas till 1 miljard. Ledningen själv har förberett detta och skyddat sig genom att gräva ut stora underjordiska städer och skyddsrum och genom att planera sin flykt till stora fartyg som kan klara sig länge ute på världshaven.

Det kommer att finnas en övergripande
världslag som drivs igenom av en
Världsregering och en Världsomfattande
militär styrka.

Alla människor kommer att få ett mikrochip implanterat för att man skall kunna kontrollera och styra dem

Endast en religion tillåts. Detta sker under
formen av en Världsregerings Kyrka som
kommer att tillämpa djävulsdyrkan

Vilka ingår i Illuminati?

Vilka som sägs ingå i Illuminati beror på vem du frågar. Många har pekats ut förutom de ständigt utpekade 13 familjerna. Dit hör alla amerikanska presidenter, ledande bankmän men också artister och skådespelare. Dessutom har David Icke, en engelsk konspirationist, lanserat sin egen idé om att vi sedan tusentals år är utsatta för en komplott arrangerad av ett hemligt sällskap, Annukaki, som består av en sammanslutning av utomjordiska reptiler. Reptilerna kan göra om sig och byta skepnad. Dessa reptiler kan förklä sig och kända personer som förklarats vara sådana reptiler är bl.a. Michail Gorbatjov, George W Bush, Drottning Elisabet II av England, Bill och Hillary Clinton, Bob Hope och Kris Kristofferson.

Drottningen

Drottning Elisabeth II som ödla. Hon sägs också vara med i ett pedofilt nätverk, äta människokött och anordna satanistiska ritualer.

Artister som sägs vara med i Illuminati

Vissa artister sägs av någon vara med i Illuminati, av andra sägs samma artist vara mot. Detta gäller t.ex. Bob Dylan och Britney Spears.

Jay Z
Stacks Image 444Beyoncé
Stacks Image 440

Kris Kristofferson
Stacks Image 450Madonna


som tröttnade på allt tjat om Illuminati och gjorde en egen sång om alltihop:. Vill du följa med texten till musiken: Lyssna Nedan (klicka på Playknappen)
Stacks Image 425

Dessa artister sägs ha blivit mördade när de ville varna oss för Illuminati

John Leenon

John Lennon


Michael Jackson

Michael Jackson
Jimi Hendrix

Jimi Hendrix

frank zappa

Frank Zappa
VILL DU VETA MER? Denna hemsida är en trailer för en bok somheter ”Vad skall man tro?” . Där kan du läsa mer om konspirationsteorier och pseudovetenskap. Boken kan beställas nu på denna sida: BOKHANDEL eller i alla nätbokhandlare.